وبلاگ شخصی
محمّدرضا
علی حسینی

جایی که تجربیات, علایق
و چیزهایی که یادگرفته‌ام را
با هم مرور می‌کنیم.

۱۰عادتی که بهره‌وری برنامه‌نویس‌ها را می‌کشد، امّا آن‌ها برعکس این فکرمی‌کنند

۱۰عادتی که بهره‌وری برنامه‌نویس‌ها را می‌کشد، امّا آن‌ها برعکس این فکرمی‌کنند

ما برنامه‌نویس‌ها مجبوریم عادت‌هایی را برای افزایش کارایی در خودمان ایجاد کنیم: از آهنگ گوش کردن تا شب بیداری.عاداتی که برخلاف انتظار کارایی را نابود می‌کند

«نوشته‌های ویژه»

«نوشته‌های محبوب»

«دیدگاه کاربران»