وبلاگ شخصی
محمّدرضا
علی حسینی

جایی که تجربیات, علایق
و چیزهایی که یادگرفته‌ام را
با هم مرور می‌کنیم.

آموزش زبان برنامه‌نویسی Rust – قسمت ۲۲: برنامه‌نویسی Functional با Rust

آموزش زبان برنامه‌نویسی Rust – قسمت ۲۲: برنامه‌نویسی Functional با Rust

بان برنامه‌نویسی Rust یک زبان چندالگویی (Multi Paradigm) است. یکی از الگوهای برنامه‌نویسی که می‌توان در این زبان از آن پیروی کرد، برنامه‌نویسی functional است.

«نوشته‌های ویژه»

«نوشته‌های محبوب»

«دیدگاه کاربران»