وبلاگ شخصی
محمّدرضا
علی حسینی

جایی که تجربیات, علایق
و چیزهایی که یادگرفته‌ام را
با هم مرور می‌کنیم.

۱۰عادتی که کارایی برنامه‌نویس‌ها را می‌کشد، امّا آن‌ها برعکس این فکرمی‌کنند

۱۰عادتی که کارایی برنامه‌نویس‌ها را می‌کشد، امّا آن‌ها برعکس این فکرمی‌کنند

خروجی‌ات به عنوان یک برنامه‌نویس کم است؟ زیاد اشتباه می‌کنی و تمرکز پایینی داری؟ شاید مشکلت به خاطر این ۱۰ عادت دشمن کارایی و بهره‌وری است.

«نوشته‌های ویژه»

«نوشته‌های محبوب»

«دیدگاه کاربران»