وبلاگ شخصی
محمّدرضا
علی حسینی

جایی که تجربیات, علایق
و چیزهایی که یادگرفته‌ام را
با هم مرور می‌کنیم.

ساخت پاسخ خطای استاندارد در API های HTTP به زبان آدمیزاد

ساخت پاسخ خطای استاندارد در API های HTTP به زبان آدمیزاد

وقتی خطایی رخ می‌دهد API ما چطوری باید پیام خطای قابل فهم و به‌دردبخور بسازد؟ استاندارد RFC 7807 به ما راه حل را می‌گوید.

آموزش زبان برنامه‌نویسی Rust – قسمت ۲۱:‌ مدیریت خطاها

آموزش زبان برنامه‌نویسی Rust – قسمت ۲۱:‌ مدیریت خطاها

زبان Rust به جای استفاده از Exception ها روش دیگری را برای مدیریت خطاها در پیش‌گرفته. در این نوشته با هم همه‌چیز را درمورد مدیریت خطا در Rust یادمی‌گیریم.

«نوشته‌های ویژه»

«نوشته‌های محبوب»

«دیدگاه کاربران»