وبلاگ شخصی
محمّدرضا
علی حسینی

جایی که تجربیات, علایق
و چیزهایی که یادگرفته‌ام را
با هم مرور می‌کنیم.

چگونه با استفاده از Cache در پایتون زمان برنامه را کم‌تر تلف کنیم؟

چگونه با استفاده از Cache در پایتون زمان برنامه را کم‌تر تلف کنیم؟

پایتون دو قابلیّت مهم برای cache کردن خروجی توابع و متدها فراهم کرده است. با این دو ویژگی، زمان تلف‌شده‌ی برنامه را می‌توانیم به شدّت کم کنیم.

«نوشته‌های ویژه»

«نوشته‌های محبوب»

«دیدگاه کاربران»