وبلاگ شخصی
محمّدرضا
علی حسینی

جایی که تجربیات, علایق
و چیزهایی که یادگرفته‌ام را
با هم مرور می‌کنیم.

آموزش زبان برنامه‌نویسی Rust – قسمت ۱: کار با متغیّرها و ثوابت

آموزش زبان برنامه‌نویسی Rust – قسمت ۱: کار با متغیّرها و ثوابت

در این قسمت با شیوه‌ی تعریف و استفاده از متغیّرها، تفاوت مقادیر mutable و immutable و شیوه‌ی تعریف ثابت ها و استفاده از آن‌ها آشنا می‌شویم.

«نوشته‌های ویژه»

«نوشته‌های محبوب»

«دیدگاه کاربران»